# ترجمه

سه شعر سه ترجمه

کنار قفسشپرنده صدایش نزنیدداغ دلش تازه می‌شود...!*ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ترجمه به زبان روسی:   ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ؟ ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﯼ ﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 88 بازدید