# شعر_کوتاه

شعر و ترجمه انگلیسی

ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﺍﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﺶﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ،ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩﻫﺎﯾﺶﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮﺩ!ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪﻓﺮﺩﺍ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 98 بازدید

سه شعر سه ترجمه

کنار قفسشپرنده صدایش نزنیدداغ دلش تازه می‌شود...!*ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ترجمه به زبان روسی:   ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ؟ ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﯼ ﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 88 بازدید